Additional menu

Joan Cardús

About Joan Cardús

En el meu blog de borsa i inversió trobaràs una veu independent que t'ajudarà a crear l'adequada mentalitat inversora, a conèixer millor els productes i serveis d'inversió, i aprendre diferents tècniques de gestió.